× Üniversitemiz Yaz Okulu Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince; Yaz Öğretiminde bir dersin açılabilmesi için o derse kayıtlı olan öğrenci sayısı en az on (10) olmalıdır. Öğrenci sayısı 10 olmayan dersler açılmayacak, ancak seçilen ve açılmayan dersin aynı fakülteden açılmış ders saati aynı olan başka bir dersi 13.07.2017 Perşembe günü saat 16:oo kadar Üniversitemiz öğrencileri ilgili Fakülte, Yüksekokul ve Meslek Yüksekokulun da bölümlere müracaat edecekler. Diğer üniversitelerden gelen öğrenciler ise Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na bir dilekçe ile müracaat etmesi halinde gerekli ders değişikliği yapılabilecektir.
Hoş Geldiniz !

Kocaeli Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliği kapsamında;

 • Yaz Öğretimi ders seçimi ve seçilen derslerin onaylama işlemleri 03 - 07 Temmuz tarihleri arasında yapılacaktır.
 • Ders onaylama işleminin yapılabilmesi için öğrencilerin derslerini seçmiş ve harç ücretinin ödenmiş olması gerekmektedir. Ders seçimi yapmayan veya harç ücretini ödemeyen öğrencilerin ders onay işlemleri yapılmayacaktır.
 • Dersler 10 Temmuz 2017 tarihinde başlayacaktır.
 • EPosta güncelleme işlemi Eposta Güncelleme bağlantısı kullanılarak yapılabilir.
 • Seçilen dersin öğretim elemanının dersi açmaması durumunda ilgili birimin bölüm/program başkanı tarafından başka bir öğretim elemanı görevlendirilebilir.
 • Öğrenciler en fazla 3 ders seçebileceklerdir.
 • Bir dersin yaz öğretiminde açılabilmesi için en az 10 öğrenci tarafından seçilmiş ve ilgili birim tarafından onaylanmış olması gerekmektedir.
 • Birinci ve ikinci öğretim öğrencileri aynı dersi seçebilirler.
 • Öğrenciler, alt yarıyıllara ait hiç almadığı, alıp da sınavına girme hakkı elde edemediği ve alıp da başarısız kaldığı dersleri alabilirler.
 • Genel not ortalaması 3.00 ve üzerinde olan ve herhangi bir ders başarısı (DD) harf notundan düşük olmayan bir öğrenci bölüm/program başkanı onayıyla yaz öğretiminde açılan üst yarıyıllara ait dersleri alabilir.
 • Yaz öğretiminde lisans öğrencileri lisans programlarından, önlisans öğrencileri ise önlisans programlarından açılan dersleri alabilirler.


Kocaeli Üniversitesi Öğrencileri;

 • 03 - 07 Temmuz 2017
  • Ders seçimi online olarak Yaz Öğretimi Sisteminden yapılacaktır.
  • Ders seçimi sonrasında ders saatlerine bağlı olarak hesaplanan harç ücreti ödenecektir.
  • Ders seçimi yaparak harç ücretini ödeyen öğrencilerin seçilmiş derslerinin düzeltilmesi, değiştirilmesi ve onaylanması işlemleri bölümler tarafından yapılacaktır.
 • Harç ücretini ödeyen öğrenciler derslerini takip edebileceklerdir.
 • Harç ücretleri 03 - 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında İş Bankası şubelerine yatırlabilecektir.
 • Açılan Dersler bağlantısında yer alan dersler her ders açıldığında dinamik olarak güncellenmektedir.


Misafir Öğrenciler;

 • 03 - 07 Temmuz 2017
  • Ders seçimi online olarak Yaz Öğretimi Sisteminden yapılacaktır.
  • Ders seçimi sonrasında ders saatlerine bağlı olarak hesaplanan harç ücreti ödenecektir.
  • Şehit ve Gazi yakını ile Türkiye Burslusu kapsamında yaz öğretimi harç ücreti ödemeyecek öğrencilerin bu durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir.
  • Ders seçimi yaparak harç ücretini ödeyen öğrencilerin seçilmiş derslerinin düzeltilmesi, değiştirilmesi işlemleri Yaz Öğretimi/Ders İşlemleri panelinden ,onaylanması işlemleri Yaz Öğretimi/Ders Durum panelinden yapılabilecektir.
 • Harç ücretini ödeyen öğrenciler derslerini takip edebileceklerdir.
 • Açılan Dersler bağlantısında yer alan dersler her ders açıldığında dinamik olarak güncellenmektedir.


 • 07 Temmuz 2017
  • Ders seçimi işlemleri tamamen kapatılacaktır
  • Gerekli kontenjanı sağlamayan (10 kişi) derslerin tespiti yapılarak dersleri alan öğrencilerin dilekçelerinin onayı kaldırılıp bu dersler dilekçelerden silinecektir. Öğrencilerin harçları tekrardan hesaplanacaktır ve Öğrencilerin dilekçeleri tekrar onaylanacaktır.
  • 07 Temmuz 2017 tarihinden sonra ders ekle/çıkar işlemi yapılmayacaktır.
  • Kayıt donduran öğrencilerin kontrolü aktif yıl üzerinden kontrol edilecektir. Aktif yılda güz, bahar veya her iki dönemde de kayıt donduran öğrenciler için kayıt dondurdukları dönem(ler)de ilgili yarıyıla(lara) ait dersleri seçemeyeceklerdir. Örnek: 2015/2016 Eğitim-Öğretim ders listesine tabi bir öğrenci 2016/2017 Eğitim-Öğretim yılının güz döneminde kayıt dondurmuş ise ders listesinde 3’üncü yarıyıldaki derslerini seçemeyecektir.
  • Harç iade dilekçesi buradan alınacaktır. Dilekçe doldurularak en geç 14 Temmuz 2017 tarihine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına teslim edilecektir. Bu tarihten sonra teslim edilen dilekçeler kabul edilmeyecektir.


 • Kocaeli Üniversitesi öğrencileri ve misafir öğrenciler Öğrenci Giriş'inden giriş yaparak başvurularını gerçekleştirebilirler.
 • Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olmayanların Yeni Hesap Oluşturma sayfasından işlem yapmaları gerekmektedir.
 • Kocaeli Üniversitesi öğrencisi olmayanlar eposta adreslerini yanlış girmişlerse Eposta Güncelleme, yabancı uyruklu öğrenciler Yabancı Uyruklu Öğrenciler için Eposta Güncelleme sayfasından eposta adreslerini güncelleyebilirler.
 • Önceki yıllarda yaz öğretimi için başvuru yapan öğrenciler var olan öğrenci numarası ve şifreleri ile giriş yapabileceklerdir.
 • Harç ücretleri 03 - 07 Temmuz 2017 tarihleri arasında İş Bankası şubelerine yatırılabilecektir.
 • 30 Haziran 2017 tarihi itibariyle Yaz Öğretiminde açılacak dersler ilan edilecektir.
 • E-ders kapsamında seçilen dersler uzem.kocaeli.edu.tr/esd bağlantısından ders başlangıç tarihinden itibaren (10/07/2017) takip edilebilecektir. Dersler ve ara sınavlar uzaktan eğitim yöntemi ile verilecektir. Yarıyıl sonu sınavları örgün olarak kurumun belirlediği mekanda yapılacaktır.


 • Yaz Öğretimi için başvuru yapacak yabancı uyruklu misafir öğrencilerimiz 9 ile başlayan 11 haneli Yabancı Uyruk (YU) Numarasını Yeni Hesap Oluşturma işlemleri için kullanacaklardır.


 • Yaz öğretimi ile ilgili sorularınız için yazogretimi@kocaeli.edu.tr eposta adresini kullanabilirsiniz.