×

Üniversitemizde Yaz Öğretimi Uygulaması Kaldırılmıştır.


Üniversitemiz Senatosu’nun 21.09.2017 tarihli ve 2017/10 no.lu toplantısında alınan 7 sıra sayılı karar gereği; 2017-2018 eğitim-öğretim yılından itibaren Üniversitemiz “Yaz Öğretimi” uygulaması kaldırılmıştır.