Anasayfa English Yardım
 

Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci

Üniversitelerin bilginin oluşturulması, geliştirilmesi, değerlendirilmesi, korunması, yayımı ve işletimi olarak birden çok misyonu olup, bu güçlü kurumlar, topluma katkılarını ve eğitim öğretime verdikleri değerleri, akademik ve sosyal faaliyetleri ile ortaya koymaktadırlar.

Kocaeli Üniversitesi 2001 yılında Avrupa Üniversiteler Birliği'ne (EUA) üye olmuş, 2004 yılında Erasmus şartını sağlamış ve 2006 yılında ise "Magna Charta Universitatum" bildirgesini imzalamış olup, toplumun geleceğe açılan aydınlık kapılarındandır.

Ülkemizde, Yükseköğretim alanında Avrupa'nın yüksek öğretim kurumları ile birlikte ortak hedefler benimsenerek şeffaflık, karşılıklı güven ve tanınma, deneyimlerden yararlanma ve kalite güvencesi çalışmaları başlatılmıştır.

Bu kapsamda Kocaeli Üniversitesi'nde eğitim-öğretim içeriğinin, yöntemlerinin gözden geçirilmesi ve yenilenme süreci tasarlanmıştır. Bu sürecin anahtar cümlesi "Ne kadar öğrettiğimiz değil, öğrencinin ne kadar öğrendiği" olacaktır.

"Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" adını verdiğimiz bu dönemde demokratik katılımcı bir anlayışla yükseköğretim ulusal yeterlilikler çerçevesi temelinde üniversitemizin tüm programlarında yeterlilikler saptanacak ve bu yeterliklere ulaşmayı sağlayacak ders programları yapılacak, sistematik bir ölçme yöntemi ile sonuçlar değerlendirilecek ve eğitimde sürdürülebilir kalite çalışmaları gerçekleştirilecektir.