I.ÖĞRETİM II.ÖĞRETİM UZAKTAN EĞİTİM TOPLAM
  Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam Erkek Bayan Toplam
Lisans Öğrenci Sayısı 14,853 13,187 28,040 8,205 4,235 12,440 39 110 149 23,097 17,532 40,629
  Fakulteler Toplamı  13,332 11,847 25,179 7,396 3,929 11,325 39 110 149 20,767 15,886 36,653
  Yüksek Okullar Toplamı 1,521 1,340 2,861 809 306 1,115 0 0 0 2,330 1,646 3,976
 
Ön Lisans Öğrenci Sayısı 12,969 8,014 20,983 9,924 3,524 13,448 357 344 701 23,250 11,882 35,132
  Meslek Yüksek Okulları Toplamı  12,969 8,014 20,983 9,924 3,524 13,448 357 344 701 23,250 11,882 35,132
 
Lisans ve Ön Lisans Toplamı 27,822 21,201 49,023 18,129 7,759 25,888 396 454 850 46,347 29,414 75,761
 
Yüksek Lisans Öğrenci Sayısı 2,991 1,994 4,985 676 219 895 164 24 188 3,831 2,237 6,068
  Fen Bilimleri Enstitüsü 1,693 833 2,526 224 40 264 0 0 0 1,917 873 2,790
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 1,187 1,021 2,208 452 179 631 164 24 188 1,803 1,224 3,027
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 111 140 251 0 0 0 0 0 0 111 140 251
 
Doktora Öğrenci Sayısı 664 433 1,097 0 0 0 0 0 0 664 433 1,097
  Fen Bilimleri Enstitüsü 311 158 469 0 0 0 0 0 0 311 158 469
  Sosyal Bilimler Enstitüsü 307 216 523 0 0 0 0 0 0 307 216 523
  Sağlık Bilimleri Enstitüsü 46 59 105 0 0 0 0 0 0 46 59 105
 
Yüksek Lisans ve Doktora Toplamı 3,655 2,427 6,082 676 219 895 164 24 188 4,495 2,670 7,165
 
GENEL TOPLAM 31,477 23,628 55,105 18,805 7,978 26,783 560 478 1,038 50,842 32,084 82,926