Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Kazanımı CTP222 Seçmeli Önlisans 2 Bahar 2

Öğretim Elemanı Adı

Yrd.Doç.Dr. Kadriye OKTOR
Yrd.Doç.Dr. Arzu YÜCE
Ögr.Gör. Onur ULUDAĞ

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Kullanılmış malzemelerin geri dönüştürülmesini organize eder.
2) Sektördeki görev dağılımını açıklar
3) Kaynağında ayrı toplama projelerini planlar
4) Geri kazanım sektöründeki gelişmeleri kullanır
5) Geri kazanımla ilgili yasal prosedürleri açıklar

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

Yok

Dersin İçeriği

Ambalaj atıkları, toplama - ayırma tesisleri, geri dönüşüm tesisleri , kaynağında ayrı toplama projeleri.

Haftalık Ders İzlencesi

1) Ambalaj Atıkları - Üretici Sorumluğu
2) Ambalaj Atıklarının - Atık Yönetim Planları
3) Toplama Ayırma Tesisleri
4) Geri Dönüşüm Tesisleri
5) Kaynağında Ayrı Toplama Projeleri
6) Atık Kağıtların Değerlendirilmesi
7) Değerlendirme
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Atık Metallerin Değerlendirilmesi
10) Atık Bitkisel ve Madeni yağların Değerlerndirilmesi
11) Elektronik Atıkların Değerlendirilmesi
12) Ömrünü Tamamlamış Lastikleri Değerlendirilemesi
13) Ömrünü Tamamlamış Araçların Değerlendirilmesi
14) Atık camların değerlendirilmesi
15) Dönem sonu değerlendirme
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Katı Atık Karakterizasyonu ve Analiz methotları, İSTAÇ notları
2- Erdem, M., Endüstriyel Atık Yönetimi, Fırat Üniv., Çevre Müh., (Ders Notları)
3- Atık Yönetim Planı , Çevre ve Orman Bakanlığı, cevreorman.gov.tr
4- Dökümanlar, ders notları ve kaynak kitaplar
5- Documents, lectures notes, resource books.
6- Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri Kazanımı ile ilgili araştırma ve sunum
7- Waste Recycling and Recovery of research and presentation
8- ara sınav ve dönem sonu sınavı
9- mid term exam and final exam
10- cevreorman.gov.tr/
11- cevreorman.gov.tr/

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Soru-Cevap
3) Tartışma
4) Laboratuvar/Çalıştay
5) Grup Çalışması


Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı

40%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

60%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte