Katalog Bilgileri
KatalogiD: 3501059
DersKodu: KBY202
DersAdi: Büro Yönetimi II
DersAdi(İngilizce): Office Management II
Teo: 2
Uyg: 0
Lab: 0
Kredi: 2
ECTS Kredi: 3
icerik: Bürolarda Yerleşim Planlaması, Bürolarda İş Akışı Düzenlemeleri, İş Akışı Otomasyonu, Bina ve Kat Planı Bürolarda Sistem Geliştirme Teknikleri, İş Dağıtımı Tekniği, Verimlilik, Bürolarda Verimlilik Yönetimi, Bürolarda Etkinlik Yönetimi, Bürolarda Ergonomi, Büro Otomasyonu ve Ergonomi, Bürolarda İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Performans Değerlemesinin Amacı ve Önemi, Performans Değerleme Yöntemleri, Performans Değerleme Aşamaları, Bürolarda İş ve Meslek Etiği. KAYNAKLAR:1-TENGİLLİMOĞLU Dilaver, TUTAR Hasan Çağdaş Büro Yönetimi Gazi Kitabevi Ankara, 2003. 2-AR A. Fikret, Büro Yönetimi Teknikleri Yargı Yayınları Ankara, 19996 3- KOÇEL Tamer İşletme Yöneticiliği Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş İstanbul,1993 4-MUCUK İsmet, Temel Pazarlama Bilgileri, Türkmen Kitabevi, İstanbul, 5-KOTLER Philip and ARMSTRONG Gary, Principles of Marketing, Prentice-Hall ,İnternational, İnc. New Jersey,1996.
İcerik(İngilizce): Settlement Planning In The Offices, Work Flow Arrangements In The Offices, Work Flow Automation, Building and Flor Plans, System Development Techniques Work Distrubition Technique, Efficiency, Efficiency Management In the Offices, Effectiveness Management In The Offices, Ergonomy In The Offices, Office Automation and Ergonomy, Labor Health and Labor Safety In The Offices, Aims and Importance of Performance Evaluation, Performance Evaluation Methods, Performance Evaluation Stages, Businness and Occupation Ethics In the Offices.