Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Bitki Besleme ve Gübreleme OMP203 Zorunlu Önlisans 2 Güz 3

Öğretim Elemanı Adı

Doç.Dr. Turgut KUTLU
Yrd.Doç.Dr. Mesude ÜNAL
Ögr.Gör. AYŞEGÜL HACIALİOĞLU

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Makro ve mikro mutlak gerekli bitki besin maddelerini bilme. Bitki besin maddelerinin noksanlık ve fazlalıklarını teşhis edebilme ve tedavi için çözüm getirebilme
2) Bitkilerde beslenme fizyolojisi, beslenmeye bağlı fizyolojik, morfolojik, biyo-kimyasal ve görsel değişimler ve bunların teşhisi ve giderme yolları
3) Gübre ve gübrelemenin tanımı ve sınıflandırılması
4) Organik ve kimyasal gübrelerin özellikleri, toprağa etkileri ve gübrelemenin temel ilkeleri
5) Gübreleme yöntemleri ve uygulama şekilleri

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

Toprak Bilgisi, Analitik Kimya

Dersin İçeriği

Bitki besin elementleri, makro ve mikro bitki besin elementlerinin bitkiler üzerindeki etkileri , eksikliklerinde bitkilerde oluşan zararlanmalar. Gübre çeşitleri ve bunların bitkisel üretimde kullanılmaları. Organik ve inorganik gübreler, özellikleri ve toprağa etkileri. Gübreleme metotları, gübreleme zamanı, yeni gübreleme teknikleri. Sulama ve gübrelemenin bir arada yapılması ve özellikleri.

Haftalık Ders İzlencesi

1) Bitki beslemeye giriş, bitki bünyesinde bulunan organik , inorganik maddeler ve metabolizmaları. Bitki gelişimini etkileyen genetik ve çevresel faktörler, minumum yasası.
2) Mutlak gerekli bitki besin maddelerinin sınıflandırılması, bitki besin maddelerinin alınmasını ve yarayışlılığını etkileyen faktörler.
3) Azot, Fosfor ve Potasyumun alınım şekilleri, bitkideki görevleri, Azot, Fosfor Potasyumun eksikliğinde ve fazlalığında bitkide oluşan zararlanmalar.
4) Kalsiyum, Magnezyum ve Kükürdün alınım şekilleri, bitkideki görevleri, Kalsiyum, Magnezyum ve Kükürdün eksikliğinde ve fazlalığında bitkide oluşan zararlanmalar
5) Mikro Elementler ( Fe, Cu, Zn, Mn, B, Mo, Cl, Na ..) alınma şekilleri, bitkideki görevleri mikro elementlerin eksikliğinde ve fazlalığında bitkide oluşan zararlanmalar
6) Bitkilerden yaprak örneği alma ve arazide besin maddesi noksanlık ya da fazlalığında oluşan zararlanmaları gözle teşhis edebilme
7) Organik gübrelerin sınıflandırılması, toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri üzerine etkileri
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Kimyasal gübrelerin sınıflandırılması ve genel özellikleri
10) Azotlu, Fosforlu, Potasyumlu, Kalsiyumlu, Magnezyumlu ve Kükürtlü kimyasal gübreler ve özellikleri. Topraktaki etkileşimleri, fizyolojik karakterleri, araziye uygulama şekilleri ve araziye verilecek kimyasal gübre miktarının hesaplanması.
11) Kompoze gübreler ve uygulamada sağladığı yararlar. Mikro bitki besin maddesi içeren gübreler ve özellikleri.
12) Yaprak gübrelerinin sınıflandırılması ve özellikleri. Yapraktan gübreleme şekli ve gübreleme zamanı, arazide uygulaması.
13) Gübreleme yöntemleri ( Toprak yüzeyine serpme, Toprak içerisine verme, Yapraklara püskürterek verme, sulama suyu ile gübreleme ve ağaç gövdesine enjeksiyon ).
14) Arazi uygulamaları.
15) Arazi uygulamaları
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Kacar,B., Katkat,A.V. (1998). Bitki Besleme. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı. Yayın No: 127.VİPAŞ Yayınları:3 .
2- Kacar, B. ve Katkat, A.V.( 2007). Gübreler ve Gübreleme Tekniği, 2. Baskı, Ankara. ISBN:978-9944-77-159-7
3- Katkat,A.V.(1990). Gübreler ve Gübreleme. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ders Notları No: 12.Bursa.
4- Kacar, B.( 1997). Gübre Bilgisi. A.Ü. Ziraat Fakültesi Yayın No: 1490, Ders Kitabı: 449. Ankara
5- Güneş, A., Alpaslan, M. ve İnal, A.( 2004). Bitki Besleme ve Gübreleme. A.Ü. Ziraat Fakültesi yayın No: 1539, Ders Kitabı: 492.
6- Kacar, B. ve Katkat, A.V.( 2009). Bitki Besleme, 4. Baskı. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara. ISBN: 978-975-591-834-1
7- Kimyasal ve Organik Gübreler;Çeşitleri,özellikleri ve kullanılma koşulları. Üst Gübreleme ve Üst Gübrelemede Kullanılan Gübreler. Yeni Meyve Bahçesi Tesisinde Fidan Gübrelemesi.
8- Chemical and Organic Fertilizers, Types, properties and conditions of use. Fertilizing and Fertilizers Used in the Upper Upper fertilization. New Plant Nursery Fertilization of Fruit Garden.
9- Gübreler , özellikleri ve uygulanması
10- Fertilizers, features, and implementation.
11- 1 arasınav 1 Final sınavı
12- 1 midterm 1 final exam
13- /www.toros.com.tr
14- /www.tarim.gov.tr

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Grup Çalışması
3) Laboratuvar/Çalıştay
4) Model Yapma


Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarıya Oranı

60%

 

Sayı

Yüzde

Yarıyıl İçi Çalışmaları

Uygulama

1

50%

Ara Sınav

1

50%

 

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

40%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte