Malzemelerin Elektriksel, Manyetik ve Optik Özellikleri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi
Lisans
Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Malzemelerin Elektriksel, Manyetik ve Optik Özellikleri MMT321 Seçmeli Lisans 3 Güz 4

Öğretim Elemanı Adı

Yrd.Doç.Dr. Erdem KARAKULAK
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Burak TELLİ

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Malzemelerin genel elektriksel özellikleri ve iletkenlik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak
2) İletkenler, yarı iletkenler, yalıtkanlar, süperiletken, dielektrik, ferroelektrik, piezo ve pyro elektrik malzemeler hakkında bilgi sahibi olmak.
3) Enerji band diyagramları hakkında bilgi sahibi olmak.
4) Metal kontaklar hakkında bilgi sahibi olmak
5) Silisyumun yarıiletken özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
6) Enerji band diyagramı hakkında bilgi sahibi olmak
7) Silisyumun elektriksel özelliklerinin değişimi için alaşımlama hakkında bilgi sahibi olmak
8) Silikon aygıtların üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
9) Fotolithografi hakkında bilgi sahibi olmak.
10) Oksit tabakası oluşturma hakkında bilgi sahibi olmak
11) Asitle dağlama, Plazma ve kuru dağlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak
12) Fotovoltaikler hakkında bilgi sahibi olmak
13) Malzemelerin manyetik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
14) Manyetizma mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak
15) Ferromagnetler hakkında bilgi sahibi olmak
16) Malzemelerin optik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
17) Işık refleksiyonu hakkında bilgi sahibi olmak.
18) Transmisyon ve obsorbsiyon hakkında bilgi sahibi olmak.
19) Kompleks dielektrik sabiti hakkında bilgi sahibi olmak.

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

İstenmemekte

Dersin İçeriği

Malzemelerin genel elektriksel özellikleri ve iletkenlik mekanizmaları - İletkenler, yarı iletkenler, yalıtkanlar, süperiletken, dielektrik, ferroelektrik, piezo ve pyro elektrik malzemeler - Enerji band diyagramları, metal kontaklar - Silisyumun yarıiletken özellikleri, enerji band diyagramı, Silisyumun elektriksel özelliklerinin değişimi için alaşımlama - Silikon aygıtların üretim teknikleri - Fotolithografi, Oksit tabakası oluşturma, Asitle dağlama, Plazma ve kuru dağlama teknikleri, Fotovoltaikler, Malzemelerin manyetik özellikleri, manyetizma mekanizmaları, ferromagnetler - Malzemelerin optik özellikleri, refraksiyon, transmisyon ve obsorbsiyon - Kompleks dielektrik sabiti.

Haftalık Ders İzlencesi

1) Malzemelerin Elektriksel, Manyetik ve Optik Özelliklerine Giriş
2) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği
3) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği, Enerji Band Diyagramları
4) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği, Metallerin Enerji Band Diyagramları
5) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği, Yarıiletkenlerin Enerji Band Diyagramları
6) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği, Yarıiletkenlerin Enerji Band Diyagramları, Doplama etkileri
7) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği, Yarıiletkenlerin Enerji Band Diyagramları, Metal Yarıiletken Kontaklar
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği, Yarıiletkenlerin Enerji Band Diyagramları,Yarıiletken Aygıtlar, fotovotaik paneller, n-p-n transistörler
10) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği, Yarıiletkenlerin Enerji Band Diyagramları,Yarıiletken Aygıtlar, üretim teknikleri
11) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği, Seramik ve Polimer Malzemelerin İletkenlikleri
12) Malzemelerin Elektriksel İletkenliği, Süperiletkenler
13) Malzemelerin Optik Özellikleri, Metallerin Işıkla etkileşimi
14) Malzemelerin Optik Özellikleri, Yarıiletken ve Yalıtkan Malzemelerin Işıkla etkileşimi
15) Malzemelerin Manyetik Özellikleri
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- William D. Callister Jr., David G. Rethwisch Materials Science and Engineering An Introduction, Eighth Edition 2010
2- Rolf E. Hummel Electronic Properties of Materials, 4th Edition 2011
3- B. D. Cullity, C. D. Graham Introduction to Magnetic Materials, 2nd edition 2008

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Soru-Cevap
3) Tartışma
4) Bireysel Çalışma
5) Problem Çözme


Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı

40%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

60%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte