Malzemelerin Elektriksel, Manyetik ve Optik Özellikleri

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Mühendislik Fakültesi
Lisans
Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Malzemelerin Elektriksel, Manyetik ve Optik Özellikleri MMT321 Seçmeli Lisans 3 Güz 4

Öğretim Elemanı Adı

Yrd.Doç.Dr. Erdem KARAKULAK
Yrd.Doç.Dr. Mustafa Burak TELLİ

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Malzemelerin genel elektriksel özellikleri ve iletkenlik mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak
2) İletkenler, yarı iletkenler, yalıtkanlar, süperiletken, dielektrik, ferroelektrik, piezo ve pyro elektrik malzemeler hakkında bilgi sahibi olmak.
3) Enerji band diyagramları hakkında bilgi sahibi olmak.
4) Metal kontaklar hakkında bilgi sahibi olmak
5) Silisyumun yarıiletken özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
6) Enerji band diyagramı hakkında bilgi sahibi olmak
7) Silisyumun elektriksel özelliklerinin değişimi için alaşımlama hakkında bilgi sahibi olmak
8) Silikon aygıtların üretim teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
9) Fotolithografi hakkında bilgi sahibi olmak.
10) Oksit tabakası oluşturma hakkında bilgi sahibi olmak
11) Asitle dağlama, Plazma ve kuru dağlama teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak
12) Fotovoltaikler hakkında bilgi sahibi olmak
13) Malzemelerin manyetik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak
14) Manyetizma mekanizmaları hakkında bilgi sahibi olmak
15) Ferromagnetler hakkında bilgi sahibi olmak
16) Malzemelerin optik özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak.
17) Işık refleksiyonu hakkında bilgi sahibi olmak.
18) Transmisyon ve obsorbsiyon hakkında bilgi sahibi olmak.
19) Kompleks dielektrik sabiti hakkında bilgi sahibi olmak.

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

İstenmemekte

Dersin İçeriği

Malzemelerin genel elektriksel özellikleri ve iletkenlik mekanizmaları - İletkenler, yarı iletkenler, yalıtkanlar, süperiletken, dielektrik, ferroelektrik, piezo ve pyro elektrik malzemeler - Enerji band diyagramları, metal kontaklar - Silisyumun yarıiletken özellikleri, enerji band diyagramı, Silisyumun elektriksel özelliklerinin değişimi için alaşımlama - Silikon aygıtların üretim teknikleri - Fotolithografi, Oksit tabakası oluşturma, Asitle dağlama, Plazma ve kuru dağlama teknikleri, Fotovoltaikler, Malzemelerin manyetik özellikleri, manyetizma mekanizmaları, ferromagnetler - Malzemelerin optik özellikleri, refraksiyon, transmisyon ve obsorbsiyon - Kompleks dielektrik sabiti.

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim YöntemiDeğerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte