Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Magmatik Kayaçlar Petrografisi JLJ311 Seçmeli Lisans 3 Güz 5

Öğretim Elemanı Adı

Prof.Dr. Nezihi KÖPRÜBAŞI

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Kayacın yapısı, dokusu, mineralojisinden elde ettiği bilgileri ilişkilendirir.
2) El örnekleri ve ince kesit incelemelerinden elde ettiği bilgileri tanımlar.
3) Magmatik olayları irdeler.
4) Sınıflama diyagramları kullanarak magmatik kayaçları sınıflandırabilir ve rapor yazabilir.
5) Arazi, petrografik verileri kullanmak suretiyle magmatik kayaçları ve olayları açıklar

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders magmatik kayaçların yapısı ve dokusu, magmatik kayaçların sınıflandırılması ve isimlendirilmesi, granit-ademellit aileleri; granodiyorit, monzonit, diyorit ve gabro aileleri; toleyitik-kalkalkalen ve alkali bazalt aileleri; ultrabazik kayaç ailesi; piroklastik kayaçlar, granit ailesi konularını kapsar.

Haftalık Ders İzlencesi

1) Magmanın tanımı
2) Magma ve kabuk ergimesi
3) Magma hareketi ve katılaşma şekilleri
4) Magmatik kayaçların doğada bulunuş şekilleri ve yapısı
5) Magmatik kayaçların dokusu
6) Granit-ademellit ailesine ait kayaçlar tanımı
7) Granit ve ademellit türü kayaçların makro-mikro laboratuvar çalışması
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Granodiyorit, monzonit, diyorit ve gabro ailesine ait kayaçların tanımı
10) Toleyitik-kalkalkalen ve alkali bazalt ailesine ait kayaçların tanımı
11) Toleyitik-kalkalkalen ve alkali kayaçların makro-mikro laboratuvar çalışması
12) Ultrabazik kayaç ailesine ait kayaçların tanımı
13) Ultrabazik kayaçların makro-mikro laboratuvar çalışması
14) Piroklastik kayaçların tanımı
15) Piroklastik kayaçların makro-mikro laboratuvar çalışması
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Erkan, Y., 1984, Kayaç oluşturan önemli minerallerin mikroskopta incelemeleri, TMMOB, Jeo.Müh. Odası Yayınları, Yayın no: 42.
2- Kerr, P.F., 1959, Optical Mineralgy1, McGraw-Hill . New York, 442p.
3- Williams, H., Turner, F.J., and Gilbert, C.M., W.H., 1953, Freeman and Company., Petrograpy
4- MacKenzie, W.S. and Guilford, C., 1993, Atlas of rock-forming minerals in thin sections, Longman Group Limited, England.
5- ince kesitler, mikroskop

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Alıştırma ve Uygulama
2) Laboratuvar/Çalıştay
3) Bireysel Çalışma
4) Problem Çözme
5) Proje Temelli Öğrenme


Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı

40%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

60%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte