Bitki Anatomisi ve Morfolojisi

Biyoloji

Fen - Edebiyat Fakültesi
Lisans
Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü Dersin Düzeyi Dersin Yılı Dersin Verildiği Dönem AKTS Kredisi
Bitki Anatomisi ve Morfolojisi BIO201 Zorunlu Lisans 2 Güz 3

Öğretim Elemanı Adı

Prof.Dr. Fazıl ÖZEN
Yrd.Doç.Dr. Özlem AKSOY
Yrd.Doç.Dr. GÜLSÜM EBRU ÖZER UYAR

Dersin Öğrenme Kazanımları

1) Hücre tipleri, şekli ve büyüklüklerini tanımlar
2) Bitki dokularını açıklar
3) Kök, gövde, yaprak ve çiçeğin dış morfolojisini açıklar
4) Kök, gövde, yaprak ve çiçeğin anatomisini açıklar
5) Bitkilerde metamorfoz organlarını açıklar

Eğitim Şekli

Yüz Yüze

Ön Koşullar, Diğer Koşullar

Yok

Önerilen Destekleyici Dersler

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders öğrencileri bitkilerde vejetatif ve generatif organlar konusunda bilgilendirir.

Haftalık Ders İzlencesi

1) Bitki anatomisinde temel kavramlar, bitki hücresi hakkında genel bilgi
2) Hücre tipleri, şekli ve büyüklükleri
3) Hücre çeperi, çeperdeki kimyasal farklılaşmalar, geçitler
4) Bitki dokularının sınıflandırılması ve anatomik olarak karşılaştırılması
5) Kökün dış morfolojisi, kök metamorfozları
6) Kökün iç morfolojisi, anatomik açıdan kök tipleri ve yapıları
7) Gövde dış morfolojisi, gövde metamorfozları
8) Ara sınav/Değerlendirme
9) Gövde iç morfolojisi, anatomik açıdan gövde tipleri ve yapıları
10) Yaprak dış morfolojisi, yaprak tipleri
11) Yaprak metamorfozları, yaprak iç morfolojisi, anatomik açıdan yaprak tipleri ve yapıları
12) Çiçek morfolojisi, çiçek diyagramları
13) Çiçek düzeni (İnfloresens)
14) Meyve morfolojisi, meyve tipleri
15) Tohum morfolojisi, tohum tipleri
16) Yarıyıl sonu sınavı

Önerilen/İstenen Ders Kaynakları

1- Yentür, S., Bitki Anatomisi, İÜ Yay. No: 3808, İstanbul, 1995
2- Mauseth, J. D., Plant Anatomy, The Benjamin/Cummings Publish. Co, Menlo Park, 560 P., 1988
3- Fahn, A., Plant Anatomy, 4 th edition, Pergamon Press, 1990
4- Yentür, S., Bitki Anatomisi, İÜ Yay. No: 3808, İstanbul, 1995
5- Fahn, A., Plant Anatomy, 4 th edition, Pergamon Press, 1990.
6- Yazılı sınavlar
7- Written exams

Planlanan Öğrenim Faaliyetleri Ve Eğitim Yöntemi

1) Anlatım
2) Soru-Cevap
3) Tartışma
4) Alıştırma ve Uygulama
5) Problem Çözme


Değerlendirme Yöntemi ve Ölçütleri

Ara Sınav Notunun Başarıya Oranı

35%

Yarıyıl Sonu Sınavının Başarıya Oranı

65%

Toplam

100%

Dersin Eğitim Dili

Türkçe

Mesleki Uygulama

İstenmemekte