Genel Bilgi

İş ve uğraşı terapisi, sağlığı iyileştirmek ve sürdürmek, patolojiyi düzeltmek ve azaltmak amacıyla kişinin belirlenen aktivite ve görevlerde performansını düzeltme, güçlendirme ve artırmaya; adaptasyon ve üretkenlik için gerekli olan beceri ve fonksiyonları öğrenmeye katılımını sağlayan bir bilim ve sanattır. Temel ilkesi kişinin üretken bir yaşam için önemli olan görev ve rolleri yaşam boyunca kendisi ve çevresi açısından hoşnutlukla yerine getirebilme kapasitesini sağlamaktır. İş ve uğraşı terapisinin amacı; bir hastalık, kaza veya deformiteden sonra geride kalan kapasiteleri geliştirerek hastanın bağımsız bir yaşam için maksimum seviyeye ulaşmasına yardım etmektir. Bu programda iş-uğraşı alanındaki değerlendirme ve terapi yöntemleri ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Kazanılan Derece

İş ve Uğraşı Terapisi Yüksek Lisansı

Kazanılan Derece Seviyesi

Yüksek Lisans derecesi

Programa Kabul Koşulları

- Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon bölümü mezunu Fizyoterapistler, - Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon bölümü mezunları - Sağlık Yüksekokulu Ebelik ve Hemşirelik mezunları - Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi mezunları - İş ve Uğraşı Terapisi ön lisans ve Ortez-Protez Teknikerlik Okulu mezunu olup başka bir alanda lisansını tamamlayanlar - Özel Eğitim Zihinsel Engelliler Öğretmenliği lisans mezunu olanlar kabul edilir.

Önceki Öğrenmenin Tanınması

Üniversitedeki aynı enstitünün bir başka anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun eşdeğer enstitüsüne bağlı lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenciler, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. İlgili Yönetmelik hükümlerine göre yatay geçişi kabul edilen öğrencinin programa uyumu için alması gerekli görülen derslerin adları, ilgili anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin bir başka lisansüstü programa kayıtlı iken aldığı derslerin, sonradan Üniversitede bir lisansüstü programa kayıt olması durumunda hangilerinin asgari ders yükünden sayılacağı, danışman ve ilgili Anabilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile belirlenir ve uygun bulunan dersler için tanınır.

Erasmus programı kapsamında yurt dışında öğrenim gören öğrenciler için, gitmeden önce öğrenim anlaşmasındaki dersleri dikkate alınarak "tanınma belgesi" hazırlanır ve Kocaeli Üniversitesi tarafından tam akademik tanınma teyit edilir. Tam akademik tanınma yurtdışında yapılan eğitimin (sınavlar ve diğer değerlendirme şekillerinin dahil ederek) Kocaeli Üniversitesindeki karşılığı ile yer değiştirme anlamına gelir.

Sertifikaya dayanan (Informal) ve tecrübeye dayanan (Nonformal) öğrenmenin tanınması ile ilgili olarak Türkiye ve dışındaki Yükseköğretim Kurumlarında başlangıç aşamasındadır. Buna rağmen öğrencilerin kendi imkanları ile edindikleri Bilgisayar Becerileri ve Yabancı Dil Becerileri, Üniversitenin açmış olduğu muafiyet sınavları ile ölçülmektedir. Bu sınavlarda yeterli bir not alan öğrenciler, kayıt oldukları programın ilgili ders(ler)inden muaf olmaktadırlar.

Dereceyi Alabilme Koşulları ve Kuralları

Tezli yüksek lisans programından yüksek lisans derecesi alabilmek için adayların en az yedi adet ders, bir seminer dersi ile tez çalışmasını başarıyla tamamlaması gerekmektedir. Tezli yüksek lisans programının toplam iş yükü 120 AKTS’dir.

Program Genel Profili

Sağlık bilimi alanlarında lisans derecesine sahip olan öğrenciler, yüksek lisans programlarında aldıkları dersler ile uzmanlaşacakları alanda bilgi dağarcıklarını zenginleştirirken, disiplinlerarası bir yaklaşımla, ilgi alanlarına göre enstitünün çeşitli anabilim dallarından dersler alabilirler. Öğrenciler günümüz standartlarına uygun altyapıdaki laboratuarlarda uygulamalı araştırma yapma imkânları bulurlar.

Program Anahtar Öğrenim Kazanımları


 • Temel rehabilitasyon kavramlarını bilme
 • Terapötik egzersizleri bilme    
 • İş- uğraşı terapisinde tedavi yaklaşımlarını bilme  
 • İş- uğraşı terapisinde klinik uygulamaları bilme    
 • İş ve uğraşı terapisinde kulanılan değerlendirme yöntemlerini bilme    
 • Ev, iş ve okulda tedavi amaçlı düzenleme yapmayı bilme
 • Amaca yönelik aktivitelerin belirlenme prensiplerini bilme  

Ortak Anahtar Öğrenim Kazanımları


 • Alanıyla ilgili kazanımları disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili konularda bilgi ve görüşlerini nicel ve nitel veriler ile destekleyerek sistemli biçimde yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme.
 • Alanıyla ilgili konularda bilimsel araştırma bilgi ve becerisini kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili bir araştırmada verileri analiz edebilmek için gerekli istatistik işlemlerini bilme.
 • Alanında edindiği uzmanlık düzeyinde bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
 • Alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız yürütebilme.
 • Alanında uzmanlık gerektiren bir çalışmayı yönlendirebilme ve yönetebilme.
 • Alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.
 • Alanıyla ilgili konularda bir yabancı dili kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.
 • Alanıyla ilgili konularda toplumsal ve kültürel değerleri gözetebilme.
 • Bilimsel etik kuralları benimseme ve uyma.

Program Anahtar Öğrenim Kazanımları


Temel Alan Program Yeterlilikleri Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
1                             1 BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
2                             2
3                              
4                              
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
1                             1 BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
2                             2
3                             3
4                              
5                              
6                              
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1                             1 YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2                             2
3                             3
4                              
5                              
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
1                             1 YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
2                              
3                              
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1                             1 YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2                             2
3                             3
                              4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1                             1 YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
2                             2
3                             3
4                              
5                              
6                              
7                              
 

Ortak Anahtar Öğrenim Kazanımları


Temel Alan Ortak Öğrenim Kazanımları Ulusal Yeterlilik Çerçevesi
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
1                                             1 BİLGİ
Kuramsal, Olgusal
2                                             2
3                                              
4                                              
BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
1                                             1 BECERİLER
Bilişsel, Uygulamalı
2                                             2
3                                             3
4                                              
5                                              
6                                              
YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
1                                             1 YETKİNLİKLER
Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği
2                                             2
3                                             3
4                                              
5                                              
YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
1                                             1 YETKİNLİKLER
Öğrenme Yetkinliği
2                                              
3                                              
YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
1                                             1 YETKİNLİKLER
İletişim ve Sosyal Yetkinlik
2                                             2
3                                             3
                                              4
YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
1                                             1 YETKİNLİKLER
Alana Özgü Yetkinlik
2                                             2
3                                             3
4                                              
5                                              
6                                              
7                                              

Mezunlar İçin İstihdam Olanakları

Bu programdan mezun olmuş öğrenciler: hastanelerde, okullarda, sağlık kliniklerinde, rehabilitasyon merkezlerinde, günlük tedavi kliniklerinde, ev sağlık hizmeti veren acentelerde, yenidoğan gelişim merkezlerinde çalışabilirler.

Sonraki Eğitim Olanakları

İş-uğraşı terapisi alanında doktora programlarına devam edebilirler.

Ders Listesi

T: Teori, L: Laboratuvar, U: Uygulama
Ders adlarını tıklayarak ders ile ilgili detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.
2013/2014 Ders Listesi
1. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
SAE501 Seminer I Zorunlu Ders Türkçe 0 0 1 1 2
FTR509 Günlük Yaşam Aktiviteleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
FTR501 İş ve Uğraşı Tedavisinde Temel Kavramlar Zorunlu Ders Türkçe 1 0 0 1 3
FTR502 Pediatrik Rehabilitasyonda İş ve Uğraşı Tedavisi Zorunlu Ders Türkçe 3 0 2 5 6
FTR503 Rehabilitasyon Ekibi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
FTR507 Tekerlekli Sandalye ve Transfer Aktivite Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 5
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 25
TTE512 Araştırma Etiği Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 1 3 5
HLS504 Araştırma, Planlama ve Uygulama Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 2 4 7
TTE507 Klinik Etik-i Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 2 4 7
En Az 5 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı 5
1. Yarıyıl AKTS Toplamı 30
2. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
SAE502 Seminer II Zorunlu Ders Türkçe 0 0 1 1 2
FTR508 El Rehabilitasyonu Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
FTR506 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında İş ve Uğraşı Tedavisi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
FTR504 Nörolojik Hastalıklarda İş ve Uğraşı Tedavisi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
FTR505 Ortez Uygulamaları Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 26
TTE508 Deontoloji Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
HLS506 Epidemiyolojinin İlkeleri ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Ders Grup II Türkçe 3 0 0 3 7
TTE506 Klinik Etik-ii Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 2 4 8
TTE510 Niteliksel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 6
En Az 4 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı 4
2. Yarıyıl AKTS Toplamı 30
3. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
SAE503 Tez Zorunlu Ders Türkçe 0 0 1 1 30
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
3. Yarıyıl AKTS Toplamı 30
4. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
SAE503 Tez Zorunlu Ders Türkçe 0 0 1 1 30
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
4. Yarıyıl AKTS Toplamı 30
Üniversite Ortak Dersi
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Ortak Dersi
İş ve Uğraşı Terapisi Dersi

1. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
SAE501 Seminer I Zorunlu Ders Türkçe 0 0 1 1 2
FTR509 Günlük Yaşam Aktiviteleri Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
FTR501 İş ve Uğraşı Tedavisinde Temel Kavramlar Zorunlu Ders Türkçe 1 0 0 1 3
FTR502 Pediatrik Rehabilitasyonda İş ve Uğraşı Tedavisi Zorunlu Ders Türkçe 3 0 2 5 6
FTR503 Rehabilitasyon Ekibi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 0 2 3
FTR507 Tekerlekli Sandalye ve Transfer Aktivite Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 5
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 25
TTE512 Araştırma Etiği Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 1 3 5
HLS504 Araştırma, Planlama ve Uygulama Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 2 4 7
TTE507 Klinik Etik-i Seçmeli Ders Grup I Türkçe 2 0 2 4 7
En Az 5 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup I AKTS Toplamı 5
1. Yarıyıl AKTS Toplamı 30

2. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
SAE502 Seminer II Zorunlu Ders Türkçe 0 0 1 1 2
FTR508 El Rehabilitasyonu Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
FTR506 Kas İskelet Sistemi Hastalıklarında İş ve Uğraşı Tedavisi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
FTR504 Nörolojik Hastalıklarda İş ve Uğraşı Tedavisi Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
FTR505 Ortez Uygulamaları Zorunlu Ders Türkçe 2 0 2 4 6
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 26
TTE508 Deontoloji Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 4
HLS506 Epidemiyolojinin İlkeleri ve Araştırma Teknikleri Seçmeli Ders Grup II Türkçe 3 0 0 3 7
TTE506 Klinik Etik-ii Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 2 4 8
TTE510 Niteliksel Araştırma Yöntemleri Seçmeli Ders Grup II Türkçe 2 0 0 2 6
En Az 4 AKTS Ders Seçilebilir Seçmeli Ders Grup II AKTS Toplamı 4
2. Yarıyıl AKTS Toplamı 30

3. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
SAE503 Tez Zorunlu Ders Türkçe 0 0 1 1 30
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
3. Yarıyıl AKTS Toplamı 30

4. Yarıyıl
Ders
Kodu
Ders Adı Zor/Seç Ders Dili T L U Ders
Saati
AKTS
SAE503 Tez Zorunlu Ders Türkçe 0 0 1 1 30
Zorunlu Ders AKTS Toplamı 30
4. Yarıyıl AKTS Toplamı 30

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Yazılı sınavlar Ödevler Seminerler Uygulamalar Bilimsel Tez değerlendirmesi

Harf notlarının 100 puan üzerinden karşılıkları ve katsayıları aşağıda gösterilmiştir.

Puan Başarı Notu Katsayı Başarı Durumu
90-100 AA 4 Başarılı
85-89 BA 3.5 Başarılı
80-84 BB 3 Başarılı
75-79 CB 2.5 Koşullu
65-74 CC 2 Başarısız
58-64 DC 1.5 Başarısız
50-57 DD 1 Başarısız
40-49 FD 0.5 Başarısız
<= 39 FF 0 Başarısız
  D 0 Devamsız
  E 0 Eksik
  G 0 Geçer
  K 0 Kalır
  N 0 Girmedi
  S 0 Süren Çalışma
90-100 AA 4 Başarılı
85-89 BA 3.5 Başarılı
80-84 BB 3 Başarılı
75-79 CB 2.5 Koşullu
65-74 CC 2 Koşullu
58-64 DC 1.5 Başarısız
50-57 DD 1 Başarısız
40-49 FD 0.5 Başarısız
<= 39 FF 0 Başarısız
  D 0 Devamsız
  E 0 Eksik
  G 0 Geçer
  K 0 Kalır
  N 0 Girmedi
  S 0 Süren Çalışma

Mezuniyet Koşulları

Yeterli kredide ders alması ve bu derslerde başarılı olması Seminerlerde başarılı olması Bilimsel tez hazırlaması ve başarılı olması

Öğrenim Şekli

Tam Zamanlı

Program Yöneticisi

Bölüm Başkanı: Prof.Dr. Nigar DURSUN | Nigar DURSUN

AKTS Bölüm Koordinatörü: Yrd.Doç.Dr. Murat İNANIR | Murat İNANIR