KOCAELİ ÜNİVERSTESİ - YÖDEP ANKET SONUÇLARi istatistik Listesi

Listeleme Kriterleri
Sonuç Türü : Fakülte :
Bölüm :
Sonuçlar
 Öğrenci Sayıları Toplam Katılan Katılmayan
Üniverste Genel Toplamı : 26351 16906 9445
Kriter Sonuç Toplamı : 26351 16906 9445
Üniverste İstek Sayısı
İstanbul Teknik Üniversitesi 4509
Ortadoğu Teknik Üniversitesi 2404
Ege Üniversitesi 2156
Dokuz Eylül Üniversitesi 2148
Hacettepe Üniversitesi 1506
Uludağ Üniversitesi 1172
Koç Üniversitesi 942
Bahçeşehir Üniversitesi 755
Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü 538
Karadeniz Teknik Üniversitesi 537
Maltepe Üniversitesi 525
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 471
Kadir Has Üniversitesi 469
Abant İzzet Baysal Üniversitesi 382
Başkent Üniversitesi 347
TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 317
Haliç Üniversitesi 307
Selçuk Üniversitesi 305
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 262
Pamukkale Üniversitesi 182
Mersin Üniversitesi 178
Atatürk Üniversitesi 177
Adnan Menderes Üniversitesi 169
Erciyes Üniversitesi 165
Dumlupınar Üniversitesi 152
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi 125
Süleyman Demirel Üniversitesi 113
İnönü Üniversitesi 76
Yüzüncü Yıl Üniversitesi 70
Harran Üniversitesi 63
Yaşar Üniversitesi 59
Gaziosmanpaşa Üniversitesi 48
Kafkas Üniversitesi 46
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi 43

Toplam: 34 Adet Üniversteye Yapılan 21718 Adet İstek