Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Üniversitesi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 18,578 23,331 52,858 19,015 14,014 3.11
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 16,910 23,443 50,019 21,846 15,578 3.03
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 17,897 25,207 51,105 19,908 13,679 3.11
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 18,488 27,158 50,495 18,612 13,043 3.15
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 22,865 28,571 47,405 16,416 12,539 3.26
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 21,204 28,909 48,296 16,888 12,499 3.23
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 19,752 26,770 48,130 18,117 15,027 3.14
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 18,582 25,581 48,318 19,444 15,871 3.09
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 18,592 26,851 49,879 18,907 13,567 3.14
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 19,973 27,459 49,164 17,630 13,570 3.18
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 18,363 25,670 50,902 19,259 13,602 3.12
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 17,508 25,203 50,677 20,269 14,139 3.09
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 16,251 23,295 48,979 21,888 17,383 2.99
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 17,740 26,695 50,588 19,132 13,641 3.12
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 16,579 24,078 49,602 21,301 16,236 3.03
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 15,586 22,221 47,937 22,738 19,314 2.94
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 15,708 23,125 47,942 22,203 18,818 2.96
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 16,840 24,172 48,080 21,064 17,640 3.01
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 20,704 26,991 45,993 17,149 16,959 3.14
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 23,934 28,393 45,634 16,382 13,453 3.26
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 25,250 29,478 45,531 15,057 12,480 3.31
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 19,469 26,459 48,372 18,509 14,987 3.13
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 20,059 25,376 46,793 17,564 18,004 3.09