Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 12 7 8 1 0 4.07
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 14 6 6 2 0 4.14
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 14 7 5 2 0 4.18
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 15 7 4 2 0 4.25
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 17 6 5 0 0 4.43
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 14 8 6 0 0 4.29
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 13 10 2 3 0 4.18
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 14 9 3 2 0 4.25
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 13 10 3 2 0 4.21
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 17 6 5 0 0 4.43
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 14 6 6 0 2 4.07
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 11 8 7 1 1 3.96
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 12 8 6 1 1 4.04
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 15 6 5 0 2 4.14
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 16 5 5 1 1 4.21
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 12 9 5 1 1 4.07
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 13 8 5 1 1 4.11
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 7 14 5 1 1 3.89
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 18 5 2 2 1 4.32
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 15 6 3 2 2 4.07
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 19 3 3 3 0 4.36
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 19 2 4 3 0 4.32
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 17 6 2 2 1 4.29