Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 112 106 111 30 9 3.77
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 97 100 119 39 13 3.62
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 98 111 106 40 13 3.65
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 100 109 113 34 12 3.68
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 135 110 85 28 10 3.90
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 125 110 93 30 10 3.84
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 111 108 92 44 13 3.71
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 108 94 99 44 23 3.60
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 107 106 101 43 11 3.69
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 119 102 98 36 13 3.76
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 102 105 116 35 10 3.69
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 98 96 111 51 12 3.59
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 96 96 112 47 17 3.56
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 100 110 116 31 11 3.70
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 108 96 113 37 14 3.67
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 104 87 111 45 21 3.57
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 95 89 121 43 20 3.53
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 87 116 106 37 22 3.57
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 139 121 78 18 12 3.97
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 142 105 88 23 10 3.94
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 151 110 79 18 10 4.02
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 129 105 95 26 13 3.85
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 123 108 99 25 13 3.82