Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sağlık Bilimleri Enstitüsü
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 13 10 11 0 1 3.97
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 13 7 10 4 1 3.77
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 15 7 11 1 1 3.97
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 15 9 8 2 1 4.00
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 20 6 8 0 1 4.26
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 15 8 9 1 2 3.94
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 14 7 10 0 4 3.77
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 13 9 8 2 3 3.77
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 13 10 10 1 1 3.94
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 13 7 12 2 1 3.83
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 13 12 5 3 2 3.89
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 11 11 8 3 2 3.74
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 10 13 6 2 4 3.66
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 11 16 5 2 1 3.97
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 14 12 3 2 4 3.86
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 12 4 3 5 3.60
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 12 9 7 3 4 3.63
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 10 10 10 2 3 3.63
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 17 8 4 1 5 3.89
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 12 11 8 3 1 3.86
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 16 10 6 1 2 4.06
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 17 8 7 1 2 4.06
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 16 10 5 2 2 4.03