Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 214 290 352 91 50 3.53
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 203 259 356 127 52 3.44
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 221 276 344 109 47 3.52
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 214 326 312 102 43 3.57
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 266 316 295 77 43 3.69
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 249 324 291 87 46 3.64
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 237 294 328 84 54 3.58
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 220 290 312 116 59 3.50
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 231 299 317 101 49 3.56
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 250 330 283 91 43 3.65
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 228 284 332 99 54 3.53
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 204 280 339 118 56 3.46
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 198 267 343 124 65 3.41
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 216 295 351 90 45 3.55
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 235 262 348 93 59 3.52
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 213 241 350 115 78 3.40
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 199 235 359 121 83 3.35
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 209 253 346 115 74 3.41
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 281 286 280 89 61 3.64
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 280 276 291 90 60 3.63
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 317 304 262 72 42 3.78
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 276 268 298 102 53 3.61
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 264 253 303 108 69 3.54