Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Fen Bilimleri Enstitüsü
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 249 349 489 105 40 3.54
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 235 341 480 132 44 3.48
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 250 355 470 116 41 3.53
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 256 367 456 108 45 3.55
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 308 401 388 96 39 3.68
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 284 395 412 98 43 3.63
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 260 371 432 115 54 3.54
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 258 340 434 138 62 3.48
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 257 363 452 117 43 3.55
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 273 405 408 99 47 3.62
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 243 378 455 109 47 3.54
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 226 349 460 148 49 3.45
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 217 331 464 166 54 3.40
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 237 396 441 109 49 3.54
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 248 367 442 122 53 3.52
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 226 304 469 173 60 3.38
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 223 310 454 181 64 3.36
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 219 313 462 176 62 3.37
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 337 426 347 71 51 3.75
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 329 438 339 87 39 3.76
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 373 446 318 60 35 3.86
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 315 421 360 92 44 3.71
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 293 402 381 98 58 3.63