Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 177 125 231 78 47 3.47
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 162 141 230 79 46 3.45
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 179 133 233 73 40 3.51
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 174 155 229 56 44 3.55
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 188 132 222 76 40 3.53
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 185 139 225 69 40 3.55
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 170 142 222 76 48 3.47
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 175 134 234 67 48 3.49
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 166 147 238 67 40 3.50
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 180 139 228 66 45 3.52
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 168 144 224 74 48 3.47
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 156 129 246 72 55 3.39
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 160 127 227 82 62 3.37
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 168 124 248 66 52 3.44
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 167 114 241 80 56 3.39
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 160 120 244 74 60 3.37
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 158 127 224 90 59 3.36
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 147 144 225 77 65 3.35
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 187 137 218 69 47 3.53
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 184 143 216 64 51 3.52
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 194 135 223 66 40 3.57
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 177 142 219 70 50 3.50
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 185 128 216 76 53 3.48