Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gazanfer Bilge Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 420 416 692 248 159 3.36
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 395 421 695 270 154 3.33
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 420 439 701 226 149 3.39
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 442 464 660 232 137 3.44
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 476 458 645 213 143 3.47
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 476 470 640 210 139 3.48
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 443 456 672 210 154 3.43
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 441 468 665 205 156 3.43
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 437 480 669 198 151 3.44
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 462 489 636 198 150 3.47
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 465 444 653 225 148 3.44
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 431 459 658 236 151 3.40
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 413 422 684 242 174 3.34
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 427 460 675 216 157 3.41
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 381 418 702 267 167 3.30
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 371 426 693 251 194 3.27
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 373 413 669 273 207 3.24
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 382 443 643 271 196 3.28
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 439 442 624 227 203 3.36
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 447 461 630 239 158 3.41
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 499 450 650 191 145 3.50
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 398 452 670 233 182 3.34
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 422 419 652 215 227 3.31