Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Asım Kocabıyık Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 266 280 436 146 102 3.38
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 267 259 428 174 102 3.34
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 273 287 435 139 96 3.41
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 287 292 422 142 87 3.45
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 298 281 416 139 96 3.44
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 294 291 422 130 93 3.46
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 298 287 408 148 89 3.45
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 280 269 423 159 99 3.38
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 276 290 428 146 90 3.42
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 291 288 415 141 95 3.44
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 265 271 450 149 95 3.38
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 257 292 420 160 101 3.36
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 244 252 450 173 111 3.28
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 261 268 445 158 98 3.35
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 233 267 450 171 109 3.28
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 238 270 436 175 111 3.28
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 236 272 424 182 116 3.27
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 243 259 428 172 128 3.26
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 296 278 391 147 118 3.40
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 289 289 418 136 98 3.43
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 325 307 386 121 91 3.53
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 285 273 424 140 108 3.40
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 274 254 404 153 145 3.29