Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 949 822 1,500 503 365 3.36
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 820 926 1,455 554 384 3.30
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 895 945 1,468 492 339 3.38
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 911 997 1,457 470 304 3.42
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 942 1,004 1,383 476 334 3.42
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 957 1,000 1,402 445 335 3.43
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 934 955 1,413 480 357 3.39
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 933 925 1,419 501 361 3.38
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 929 959 1,414 485 352 3.39
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 930 989 1,395 462 363 3.40
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 893 977 1,428 507 334 3.38
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 885 950 1,428 535 341 3.36
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 827 920 1,417 561 414 3.29
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 873 959 1,428 522 357 3.35
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 798 878 1,514 543 406 3.27
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 777 881 1,456 602 423 3.24
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 770 885 1,452 574 458 3.23
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 805 884 1,434 561 455 3.25
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 983 887 1,337 504 428 3.36
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 962 931 1,383 506 357 3.40
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 1,058 963 1,342 439 337 3.47
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 868 913 1,454 524 380 3.33
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 934 867 1,357 498 483 3.31