Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Arslanbey Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 317 277 464 144 113 3.41
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 280 272 473 164 126 3.32
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 314 302 451 142 106 3.44
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 310 313 448 136 108 3.44
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 313 330 432 120 120 3.45
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 330 312 416 141 116 3.46
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 292 306 447 133 137 3.37
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 302 319 423 138 133 3.39
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 312 303 457 119 124 3.43
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 318 303 438 125 131 3.42
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 293 282 478 142 120 3.37
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 280 296 466 155 118 3.35
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 273 273 457 173 139 3.28
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 292 301 453 146 123 3.37
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 265 306 443 162 139 3.30
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 269 275 460 167 144 3.27
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 262 272 464 168 149 3.25
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 260 261 461 170 163 3.22
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 320 275 434 141 145 3.37
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 323 284 444 130 134 3.40
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 347 297 428 123 120 3.48
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 295 279 468 130 143 3.34
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 298 270 439 139 169 3.30