Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Ali Rıza Veziroğlu Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 362 385 554 142 131 3.45
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 335 379 552 176 132 3.39
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 362 410 529 152 121 3.47
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 366 418 520 147 123 3.48
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 379 397 507 158 133 3.46
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 395 413 498 146 122 3.52
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 372 400 529 152 121 3.48
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 364 400 523 154 133 3.45
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 360 417 523 146 128 3.47
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 394 386 521 145 128 3.49
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 367 387 548 158 114 3.47
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 344 405 555 150 120 3.45
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 322 391 541 181 139 3.37
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 346 420 543 143 122 3.46
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 342 371 554 156 151 3.38
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 337 378 536 170 153 3.37
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 337 359 546 178 154 3.35
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 345 382 514 177 156 3.37
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 406 372 503 154 139 3.48
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 395 407 500 149 123 3.51
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 447 398 489 131 109 3.60
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 377 392 529 151 125 3.47
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 373 379 499 166 157 3.41