Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 322 413 517 130 105 3.48
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 295 406 518 173 95 3.43
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 315 434 520 133 85 3.51
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 326 446 504 130 81 3.54
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 327 425 509 144 82 3.52
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 333 429 500 135 90 3.52
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 342 411 498 151 85 3.52
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 308 414 517 156 92 3.46
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 315 440 507 139 86 3.51
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 323 429 504 132 99 3.50
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 334 404 516 141 92 3.50
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 322 425 503 148 89 3.50
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 287 405 526 160 109 3.40
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 297 453 511 141 85 3.49
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 265 421 532 173 96 3.39
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 259 388 542 181 117 3.33
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 277 420 521 162 107 3.40
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 279 400 514 193 101 3.38
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 350 377 494 152 114 3.47
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 393 413 477 124 80 3.62
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 415 418 470 106 78 3.66
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 329 426 502 140 90 3.51
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 344 397 490 147 109 3.48