Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

İzmit Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 581 636 1,011 252 209 3.42
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 533 609 1,022 303 222 3.35
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 571 684 995 256 183 3.45
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 579 673 1,006 248 183 3.45
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 596 711 939 248 195 3.47
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 617 705 935 250 182 3.49
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 609 695 926 258 201 3.47
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 578 658 964 279 210 3.41
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 604 695 948 250 192 3.47
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 622 674 943 260 190 3.48
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 566 675 991 262 195 3.43
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 531 708 1,002 245 203 3.42
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 506 641 992 307 243 3.32
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 530 692 979 279 209 3.39
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 519 629 1,022 285 234 3.34
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 486 629 997 331 246 3.29
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 488 628 986 328 259 3.28
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 513 619 960 332 265 3.29
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 605 686 910 236 252 3.43
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 646 694 914 240 195 3.50
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 707 683 901 213 185 3.56
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 582 678 956 268 205 3.43
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 587 649 895 264 294 3.36