Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gıda ve Tarım Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 184 179 343 104 72 3.34
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 187 162 339 123 71 3.31
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 194 192 319 109 68 3.38
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 193 211 313 97 68 3.41
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 208 189 319 106 60 3.43
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 215 194 318 96 59 3.46
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 209 185 321 98 69 3.42
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 208 200 297 108 69 3.42
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 197 193 322 98 72 3.39
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 204 207 309 89 73 3.43
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 182 192 334 100 74 3.35
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 185 191 325 109 72 3.35
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 170 178 323 124 87 3.25
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 181 195 326 101 79 3.34
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 161 179 330 116 96 3.22
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 152 178 325 126 101 3.17
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 170 183 312 129 88 3.25
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 184 177 305 123 93 3.27
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 180 199 300 113 90 3.30
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 242 181 287 105 67 3.48
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 261 197 263 98 63 3.56
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 191 204 299 108 80 3.36
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 191 181 291 125 94 3.28