Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Köseköy Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 419 431 864 243 205 3.28
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 395 459 808 288 212 3.25
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 422 464 824 269 183 3.31
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 445 478 811 251 177 3.35
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 451 468 774 259 210 3.32
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 452 453 827 241 189 3.34
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 433 458 827 243 201 3.31
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 419 449 822 265 207 3.28
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 425 463 832 253 189 3.32
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 467 441 812 240 202 3.34
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 412 456 832 274 188 3.29
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 390 466 821 296 189 3.26
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 395 415 831 301 220 3.21
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 407 448 844 275 188 3.28
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 368 436 843 293 222 3.20
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 353 450 808 317 234 3.17
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 349 427 807 334 245 3.14
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 373 407 798 334 250 3.15
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 506 462 758 227 209 3.38
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 509 499 740 242 172 3.43
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 523 482 762 224 171 3.44
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 440 476 783 261 202 3.32
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 457 440 778 248 239 3.29