Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 1,511 1,549 2,985 1,015 766 3.26
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 1,395 1,660 2,875 1,085 811 3.22
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 1,476 1,715 2,927 971 737 3.28
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 1,520 1,816 2,834 941 715 3.32
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 1,651 1,756 2,764 900 755 3.34
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 1,628 1,811 2,746 921 720 3.35
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 1,578 1,715 2,814 947 772 3.30
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 1,490 1,751 2,788 1,003 794 3.27
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 1,491 1,785 2,852 932 766 3.29
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 1,594 1,769 2,790 930 743 3.32
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 1,497 1,679 2,919 984 747 3.28
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 1,438 1,683 2,923 1,005 777 3.26
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 1,382 1,558 2,932 1,082 872 3.19
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 1,419 1,664 2,955 1,034 754 3.25
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 1,305 1,639 2,909 1,119 854 3.18
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 1,294 1,525 2,915 1,153 939 3.14
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 1,272 1,563 2,811 1,161 1,019 3.12
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 1,391 1,516 2,761 1,152 1,006 3.14
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 1,636 1,651 2,690 929 920 3.28
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 1,622 1,714 2,759 954 777 3.31
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 1,790 1,772 2,698 831 735 3.39
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 1,482 1,663 2,828 1,012 841 3.25
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 1,551 1,615 2,712 925 1,023 3.22