Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Karamürsel Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 534 489 996 329 320 3.22
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 470 519 954 397 328 3.15
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 507 536 972 353 300 3.22
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 527 561 934 361 285 3.26
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 548 562 925 349 284 3.28
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 552 588 900 344 284 3.29
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 532 582 910 342 302 3.26
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 495 570 905 354 344 3.19
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 515 582 918 346 307 3.24
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 539 577 910 330 312 3.26
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 528 544 912 382 302 3.23
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 488 580 910 374 316 3.21
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 448 549 911 405 355 3.12
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 476 599 905 365 323 3.20
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 439 503 961 400 365 3.09
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 447 490 926 416 389 3.07
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 422 535 935 401 375 3.09
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 443 524 909 402 390 3.09
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 521 534 907 324 382 3.18
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 526 593 898 317 334 3.25
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 540 604 902 319 303 3.28
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 471 572 926 357 342 3.18
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 511 517 887 348 405 3.14