Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kandıra Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 793 756 1,569 596 409 3.23
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 698 781 1,492 668 484 3.13
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 745 899 1,508 581 390 3.25
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 752 927 1,497 582 365 3.27
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 785 958 1,450 559 371 3.30
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 792 975 1,454 547 355 3.32
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 797 949 1,466 530 381 3.30
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 768 943 1,474 564 374 3.28
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 767 925 1,507 548 376 3.28
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 824 928 1,428 566 377 3.30
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 754 882 1,493 579 415 3.24
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 702 918 1,508 611 384 3.23
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 688 840 1,476 654 465 3.15
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 715 897 1,483 613 415 3.21
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 678 844 1,485 634 482 3.15
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 666 830 1,492 644 491 3.13
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 656 786 1,472 671 538 3.09
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 687 822 1,463 675 476 3.14
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 762 907 1,391 576 487 3.21
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 784 899 1,457 590 393 3.26
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 856 944 1,400 551 372 3.33
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 696 886 1,480 637 424 3.19
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 744 860 1,431 561 527 3.18