Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Hereke Ömer İsmet Uzunyol Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 1,372 1,312 1,937 477 358 3.52
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 1,248 1,339 1,883 587 399 3.45
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 1,408 1,398 1,831 489 330 3.56
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 1,388 1,498 1,778 464 328 3.58
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 1,436 1,466 1,754 478 322 3.59
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 1,526 1,445 1,703 458 324 3.62
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 1,443 1,453 1,746 474 340 3.58
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 1,397 1,445 1,761 495 358 3.55
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 1,440 1,454 1,763 470 329 3.59
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 1,481 1,473 1,723 450 329 3.61
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 1,361 1,470 1,842 452 331 3.56
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 1,328 1,483 1,842 500 303 3.56
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 1,260 1,388 1,906 528 374 3.48
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 1,303 1,503 1,837 486 327 3.54
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 1,251 1,398 1,857 564 386 3.47
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 1,209 1,392 1,828 627 400 3.44
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 1,175 1,339 1,822 631 489 3.38
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 1,234 1,362 1,774 633 453 3.42
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 1,496 1,422 1,634 481 423 3.57
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 1,509 1,436 1,712 451 348 3.61
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 1,628 1,434 1,648 411 335 3.66
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 1,371 1,419 1,778 509 379 3.53
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 1,388 1,341 1,742 490 495 3.48