Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Gölcük Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 545 536 954 315 238 3.32
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 524 548 931 328 257 3.29
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 537 573 928 310 240 3.33
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 567 600 912 272 237 3.38
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 585 589 902 279 233 3.39
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 590 602 887 270 239 3.40
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 565 591 883 310 239 3.36
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 570 562 900 303 253 3.35
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 550 604 877 309 248 3.35
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 578 579 908 271 252 3.37
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 558 594 903 295 238 3.36
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 542 579 913 306 248 3.33
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 528 568 900 303 289 3.29
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 535 588 905 295 265 3.32
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 503 564 916 307 298 3.26
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 515 571 893 302 307 3.26
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 503 590 884 308 303 3.26
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 514 559 916 291 308 3.26
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 582 583 855 281 287 3.34
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 564 600 903 274 247 3.37
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 600 630 850 260 248 3.41
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 543 599 872 293 281 3.32
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 577 551 872 275 313 3.31