Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kartepe Turizm Meslek Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 321 302 553 178 128 3.34
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 266 302 554 218 142 3.22
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 300 367 527 175 113 3.38
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 316 352 532 169 113 3.40
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 333 370 519 139 121 3.44
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 332 374 515 147 114 3.45
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 307 359 531 160 125 3.38
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 311 367 525 154 125 3.39
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 307 359 554 149 113 3.40
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 327 343 538 158 116 3.41
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 310 343 518 189 122 3.36
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 296 326 553 186 121 3.33
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 289 309 520 214 150 3.25
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 293 323 570 181 115 3.34
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 291 310 563 176 142 3.29
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 287 299 552 191 153 3.25
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 268 306 557 198 153 3.23
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 293 294 537 194 164 3.24
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 366 325 486 163 142 3.41
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 343 342 516 161 120 3.42
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 394 336 498 141 113 3.51
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 316 324 553 158 131 3.36
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 335 303 507 172 165 3.32