Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Devlet Konservatuarı
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 13 14 23 11 4 3.32
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 13 9 23 10 10 3.08
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 15 13 18 16 3 3.32
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 15 13 23 8 6 3.35
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 21 10 24 7 3 3.60
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 21 12 22 6 4 3.62
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 14 12 21 9 9 3.20
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 11 13 24 7 10 3.12
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 14 10 29 7 5 3.32
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 13 16 20 9 7 3.29
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 15 10 23 13 4 3.29
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 13 14 24 9 5 3.32
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 12 10 23 12 8 3.09
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 14 10 28 6 7 3.28
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 13 9 29 9 5 3.25
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 12 7 26 11 9 3.03
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 12 10 21 11 11 3.02
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 13 13 19 10 10 3.14
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 14 16 25 4 6 3.43
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 14 11 21 11 8 3.18
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 18 17 22 4 4 3.63
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 16 15 17 11 6 3.37
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 17 12 21 6 9 3.34