Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sivil Havacılık Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 125 180 471 178 157 2.94
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 121 169 411 234 176 2.84
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 122 188 461 182 158 2.94
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 129 207 468 173 134 3.02
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 195 231 426 130 129 3.21
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 163 229 444 148 127 3.14
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 137 203 448 143 180 2.98
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 127 193 431 166 194 2.90
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 127 201 444 178 161 2.96
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 143 240 457 134 137 3.11
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 127 195 483 154 152 2.99
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 127 182 457 174 171 2.93
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 102 178 425 180 226 2.77
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 135 200 465 157 154 3.00
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 131 184 432 182 182 2.91
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 114 148 424 194 231 2.75
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 114 166 401 209 221 2.77
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 115 147 410 199 240 2.73
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 180 240 383 115 193 3.09
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 253 235 378 112 133 3.33
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 255 274 382 84 116 3.42
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 194 238 405 125 149 3.18
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 172 205 428 127 179 3.06