Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 120 184 404 170 153 2.95
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 116 162 357 195 201 2.80
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 122 196 401 167 145 2.98
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 128 204 418 146 135 3.04
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 153 202 378 147 151 3.06
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 158 195 372 158 148 3.06
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 142 194 373 156 166 2.99
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 128 206 376 159 162 2.98
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 137 211 371 167 145 3.03
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 151 204 386 152 138 3.08
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 147 192 388 162 142 3.04
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 133 195 371 180 152 2.98
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 121 174 359 176 201 2.84
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 135 195 374 182 145 2.99
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 115 181 377 171 187 2.87
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 122 164 355 176 214 2.81
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 120 141 358 195 217 2.76
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 129 169 376 166 191 2.88
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 179 247 351 108 146 3.20
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 195 222 358 119 137 3.21
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 201 227 362 109 132 3.25
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 158 207 376 145 145 3.09
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 159 203 367 128 174 3.04