Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 419 577 1,310 454 364 3.07
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 387 598 1,220 546 373 3.03
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 383 662 1,270 465 344 3.09
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 386 687 1,252 466 333 3.10
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 443 658 1,219 436 368 3.12
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 448 692 1,204 438 342 3.15
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 404 671 1,173 476 400 3.06
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 390 633 1,228 481 392 3.05
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 396 685 1,222 459 362 3.09
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 404 669 1,243 425 383 3.09
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 363 578 1,262 492 429 2.99
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 371 575 1,245 511 422 2.99
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 320 560 1,193 569 482 2.89
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 357 615 1,244 509 399 3.01
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 368 621 1,216 514 405 3.01
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 321 579 1,174 561 489 2.90
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 319 572 1,213 531 489 2.90
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 336 567 1,171 536 514 2.90
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 315 496 1,195 523 595 2.81
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 414 594 1,214 479 423 3.03
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 458 629 1,203 451 383 3.10
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 332 596 1,209 534 453 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 364 564 1,157 490 549 2.91