Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Kocaeli Sağlık Yüksekokulu
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 372 614 937 267 171 3.32
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 278 566 955 354 208 3.15
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 357 648 911 288 157 3.32
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 371 691 891 260 148 3.37
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 387 648 861 282 183 3.33
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 373 667 846 306 169 3.33
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 379 624 877 282 199 3.30
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 315 595 909 314 228 3.19
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 351 643 910 283 174 3.30
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 334 635 864 311 217 3.24
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 344 522 965 350 180 3.21
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 325 566 922 361 187 3.20
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 278 475 907 411 290 3.02
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 313 560 925 362 201 3.18
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 262 533 926 415 225 3.08
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 258 430 911 430 332 2.94
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 249 478 898 451 285 2.98
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 255 468 911 414 313 2.97
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 322 498 845 351 345 3.04
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 470 575 806 281 229 3.33
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 487 581 856 269 168 3.40
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 351 538 880 346 246 3.17
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 345 498 850 343 325 3.08