Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Teknoloji Fakültesi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 34 72 204 67 52 2.93
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 39 63 175 105 47 2.86
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 37 64 189 85 54 2.87
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 43 85 184 71 46 3.02
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 80 99 144 67 39 3.27
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 62 93 164 65 45 3.14
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 44 80 170 75 60 2.94
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 35 69 176 90 59 2.84
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 36 66 185 94 48 2.88
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 41 100 182 61 45 3.07
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 38 77 185 76 53 2.93
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 40 71 185 81 52 2.92
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 33 69 171 84 72 2.78
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 48 86 179 67 49 3.04
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 31 67 187 83 61 2.82
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 31 57 166 95 80 2.68
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 33 73 175 72 76 2.80
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 37 65 153 92 82 2.73
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 57 101 153 48 70 3.06
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 88 105 129 58 49 3.29
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 78 110 147 50 44 3.30
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 53 93 152 80 51 3.04
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 60 93 148 57 71 3.03