Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mimarlık ve Tasarım Fakültesi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 120 196 540 186 126 3.00
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 118 176 514 230 130 2.93
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 115 199 550 188 116 3.01
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 115 217 532 186 118 3.02
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 229 264 434 138 103 3.32
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 179 274 465 147 103 3.24
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 169 220 471 176 132 3.10
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 164 248 467 164 125 3.14
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 133 229 509 181 116 3.07
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 137 208 514 180 129 3.04
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 109 157 545 209 148 2.89
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 105 159 539 219 146 2.88
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 99 145 509 232 183 2.78
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 104 198 530 195 141 2.94
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 132 198 499 194 145 2.98
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 100 164 477 247 180 2.79
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 102 161 503 237 165 2.83
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 91 146 489 230 212 2.72
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 102 174 473 182 237 2.76
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 134 203 476 186 169 2.95
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 201 231 466 134 136 3.19
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 125 193 499 188 163 2.94
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 120 171 488 195 194 2.85