Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Eğitim Fakültesi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 814 1,596 2,978 869 490 3.20
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 830 1,631 2,909 913 464 3.21
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 787 1,670 2,907 922 461 3.21
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 842 1,690 2,887 872 456 3.24
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 954 1,726 2,788 817 462 3.28
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 950 1,841 2,696 820 440 3.30
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 857 1,610 2,790 914 576 3.19
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 840 1,586 2,802 934 585 3.17
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 809 1,702 2,856 870 510 3.21
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 891 1,745 2,763 848 500 3.25
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 845 1,671 2,846 869 516 3.22
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 790 1,595 2,892 947 523 3.18
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 717 1,403 2,839 1,129 659 3.06
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 818 1,689 2,846 907 487 3.21
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 836 1,671 2,766 979 495 3.20
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 668 1,348 2,795 1,206 730 3.00
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 771 1,592 2,751 1,059 574 3.14
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 786 1,501 2,791 1,058 611 3.12
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 887 1,543 2,605 921 791 3.12
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 1,307 1,738 2,426 760 516 3.38
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 1,384 1,856 2,404 644 459 3.45
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 953 1,665 2,731 837 561 3.24
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 884 1,501 2,700 916 746 3.13