Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Güzel Sanatlar Fakültesi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 127 164 441 153 135 3.00
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 112 143 411 195 159 2.86
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 128 179 421 152 140 3.00
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 123 189 412 157 139 3.00
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 218 212 350 120 120 3.28
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 176 236 365 129 114 3.23
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 149 190 373 142 166 3.01
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 152 202 364 168 134 3.07
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 148 199 363 165 145 3.04
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 145 197 376 157 145 3.04
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 121 162 405 167 165 2.91
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 119 157 388 192 164 2.88
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 106 147 353 211 203 2.75
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 131 165 380 191 153 2.93
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 123 159 381 187 170 2.88
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 104 143 378 195 200 2.76
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 108 151 342 204 215 2.74
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 105 150 333 206 226 2.71
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 141 171 357 148 203 2.90
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 150 186 342 171 171 2.97
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 195 219 347 127 132 3.21
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 135 183 374 156 172 2.95
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 129 149 354 174 214 2.81