Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Teknik Eğitim Fakültesi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 248 386 1,068 448 308 2.93
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 235 480 1,024 434 285 2.98
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 213 441 1,027 463 314 2.91
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 225 507 1,006 427 293 2.98
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 339 534 937 375 273 3.12
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 306 542 959 377 274 3.09
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 252 454 967 426 359 2.92
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 225 462 955 455 361 2.89
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 230 464 1,000 471 293 2.95
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 268 547 960 406 277 3.05
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 228 451 1,015 441 323 2.93
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 236 408 970 475 369 2.86
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 183 410 920 517 428 2.76
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 212 499 989 451 307 2.94
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 197 450 985 483 343 2.87
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 190 386 914 521 447 2.74
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 204 502 962 452 338 2.91
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 224 450 960 458 366 2.88
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 286 540 902 371 359 3.01
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 373 608 882 327 268 3.20
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 421 660 851 283 243 3.30
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 273 533 953 389 310 3.03
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 262 478 927 396 395 2.93