Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Mühendislik Fakültesi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 2,628 4,233 12,275 4,875 3,331 2.93
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 2,436 4,263 11,336 5,631 3,676 2.86
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 2,443 4,421 11,800 5,300 3,378 2.90
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 2,545 5,041 11,683 4,860 3,213 2.96
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 4,355 5,703 10,548 3,818 2,918 3.17
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 3,351 5,752 11,128 4,123 2,988 3.09
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 2,775 4,946 10,882 4,677 4,062 2.92
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 2,545 4,442 10,743 5,209 4,403 2.84
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 2,620 4,944 11,516 4,958 3,304 2.95
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 2,801 5,082 11,495 4,533 3,431 2.97
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 2,620 4,685 11,806 4,909 3,322 2.94
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 2,555 4,709 11,596 5,048 3,434 2.92
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 2,254 4,203 10,906 5,599 4,380 2.79
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 2,674 5,156 11,719 4,582 3,211 2.98
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 2,271 4,189 11,062 5,597 4,223 2.81
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 2,110 3,739 10,329 5,915 5,249 2.69
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 2,234 4,203 10,532 5,613 4,760 2.76
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 2,433 4,549 10,783 5,166 4,411 2.83
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 3,196 5,508 10,307 4,189 4,142 2.98
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 4,501 5,915 10,029 3,763 3,134 3.18
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 4,450 6,194 10,254 3,520 2,924 3.21
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 3,087 5,224 10,925 4,469 3,637 2.99
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 3,217 5,069 10,527 4,184 4,345 2.95