Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü İletişim Bilimleri
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 8 8 6 0 0 4.09
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 8 6 7 1 0 3.95
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 7 7 0 0 4.05
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 7 8 0 0 3.95
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 8 9 5 0 0 4.14
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 7 10 5 0 0 4.09
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 9 7 6 0 0 4.14
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 9 6 7 0 0 4.09
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 7 8 0 0 3.95
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 11 5 5 1 0 4.18
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 9 5 7 1 0 4.00
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 8 5 7 2 0 3.86
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 8 5 8 1 0 3.91
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 10 5 6 1 0 4.09
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 8 4 8 2 0 3.82
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 10 4 6 2 0 4.00
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 9 1 10 2 0 3.77
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 7 8 6 1 0 3.95
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 10 6 6 0 0 4.18
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 8 7 7 0 0 4.05
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 10 8 4 0 0 4.27
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 9 7 6 0 0 4.14
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 8 8 5 1 0 4.05