Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 7 5 5 0 1 3.94
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 7 4 6 0 1 3.89
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 8 5 4 0 1 4.06
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 3 7 0 1 3.83
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 8 5 3 1 1 4.00
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 8 4 4 1 1 3.94
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 5 4 1 1 3.89
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 7 5 4 1 1 3.89
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 7 5 4 1 1 3.89
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 9 4 3 1 1 4.06
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 8 4 4 0 2 3.89
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 6 5 4 1 2 3.67
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 6 4 6 0 2 3.67
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 6 5 5 0 2 3.72
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 9 3 4 0 2 3.94
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 7 5 4 0 2 3.83
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 7 3 6 0 2 3.72
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 9 3 4 0 2 3.94
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 10 2 5 0 1 4.11
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 9 3 5 0 1 4.06
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 8 4 5 0 1 4.00
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 8 3 5 1 1 3.89
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 9 2 6 0 1 4.00