Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 21 17 12 2 2 3.98
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 19 15 9 9 2 3.74
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 20 18 9 5 2 3.91
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 18 19 11 4 2 3.87
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 19 18 10 5 2 3.87
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 21 19 8 4 2 3.98
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 19 22 8 3 2 3.98
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 17 21 10 4 2 3.87
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 17 21 9 4 3 3.83
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 19 21 8 4 2 3.94
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 20 15 10 7 2 3.81
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 17 17 13 5 2 3.78
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 19 16 11 6 2 3.81
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 22 15 10 5 2 3.93
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 21 15 12 4 2 3.91
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 17 17 14 4 2 3.80
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 17 13 14 7 3 3.63
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 15 17 11 8 3 3.61
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 20 19 10 3 2 3.96
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 18 17 10 7 2 3.78
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 20 20 9 3 2 3.98
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 19 22 7 4 2 3.96
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 18 19 13 2 2 3.91