Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Uluslararası İlişkiler
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 8 7 13 1 2 3.58
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 5 9 14 2 1 3.48
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 6 10 12 1 2 3.55
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 7 9 11 2 2 3.55
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 11 10 8 1 1 3.94
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 10 12 7 1 1 3.94
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 7 11 11 1 1 3.71
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 6 8 12 4 1 3.45
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 6 12 9 2 2 3.58
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 11 8 8 3 1 3.81
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 8 10 10 3 0 3.74
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 6 11 13 1 0 3.71
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 7 11 9 3 1 3.65
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 8 10 11 1 1 3.74
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 6 11 10 3 1 3.58
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 4 11 11 3 2 3.39
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 6 9 12 3 1 3.52
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 7 7 12 3 2 3.45
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 14 5 8 3 1 3.90
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 13 7 8 2 1 3.94
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 14 7 8 2 0 4.06
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 13 6 8 2 2 3.84
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 12 4 9 4 2 3.65