Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Anket Formu

Kocaeli Üniversitesi "Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci" kapsamında tüm programlarını güncelleyerek eğitimde bir dönüşüm gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır. Aşağıda Kocaeli Üniversitesinde 2010-2011 güz yarıyılı eğitim-öğretim kalitesini değerlendirmeye ilişkin ifadelere öğrencilerin verdiği yanıtlar yer almaktadır.

Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi
A- ANAHTAR YETERLİLİK KAZANDIRMA DÜZEYİ
Kocaeli Üniversitesi öğretim programları öğrencilerin; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
1. Mesleki yaşamlarında kullanabilecekleri nitelikte bilgi ve beceri kazandırmaktadır. 11 8 9 2 4 3.59
2. Alanın gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini geliştirmektedir. 12 5 9 3 5 3.47
3. Sahip olduğu bilgiyi mesleki yaşamında karşılaştığı yeni durumlara uygulayabilme becerisi kazandırmaktadır. 11 8 9 3 3 3.62
4. Alan ya da mesleki yaşamında doğru karar verme becerisini geliştirmektedir. 13 3 10 3 5 3.47
5. Kendi kendine öğrenebilme becerisini geliştirmektedir. 13 6 9 2 4 3.65
6. Bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme becerisini geliştirmektedir. 15 6 7 1 5 3.74
7. Karşılaştığı bilgiyi olduğu gibi kabul etmesi yerine, sorgulayarak öğrenme becerisini geliştirmektedir. 12 6 8 3 5 3.50
8. Yeni bir bilgi, fikir veya ürün geliştirebilmesini sağlamaktadır. 12 8 8 2 4 3.65
9. Alanıyla ilgili karşılaştığı sorunları çözebilme becerisini geliştirmektedir. 13 5 8 4 4 3.56
10. Bilgi ve görüşlerini yazılı ya da sözlü olarak aktarabilmesini sağlamaktadır. 14 8 7 1 4 3.79
B- ÖĞRETİM PROGRAMI AMAÇLARI
Kocaeli Üniversitesi öğretim programında amaçlar; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
11. Açık ve net olarak ifade edilmektedir. 15 3 9 4 3 3.68
12. Toplumun beklenti ve ihtiyaçlarına uygundur. 13 4 8 5 4 3.50
13. Öğrenci ihtiyaçlarına uygundur. 12 7 8 3 4 3.59
14. Gerçekleştirilebilecek niteliktedir. 11 7 8 4 4 3.50
C- ÖĞRETİM NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi öğretim programlarında; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
15. Öğrencilerin aktif katılımını sağlayıcı yöntemler kullanılır. 13 4 9 6 2 3.59
16. Öğrencilerin ilgi ve isteğini artırıcı yöntemlere yer verilir. 11 6 9 5 3 3.50
17. Derslerin gerektirdiği farklı öğretim teknolojilerinden yararlanılır. 13 5 8 4 4 3.56
18. Kullanılan kitap, ders notu v.b materyaller yeterlidir. 13 6 9 3 3 3.68
D- ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME NİTELİĞİ
Kocaeli üniversitesi ölçme ve değerlendirme sürecinde; Tam
Katılırım
Çok
Katılırım
Orta
Derecede Katılırım
Az
Katılırım
Hiç
Katılmam
Aritmetik Ortalama
Puan 5 4 3 2 1
19. Sınav / ödevler / projeler v.b. tarafsız bir şekilde değerlendirilir. 12 9 6 3 4 3.65
20. Dönem başında değerlendirme ölçütleri açıklanır. 13 7 8 2 4 3.68
21. Yazılı sınav, sözlü sınav ve proje gibi farklı değerlendirme yöntemleri kullanılır. 11 10 7 3 3 3.68
22. Yeterli sayıda ölçme işlemine yer verilir. 13 7 6 4 4 3.62
23. Konuyu bilenle bilmeyeni ayırt eden sorular kullanılır. 12 6 8 3 5 3.50